ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

9ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

6/4/2014, 10:30 πμ., Πνευματικό Κέντρο

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικών 8ης Συνεδρίασης
  2. Οικονομική Ενημέρωση
  3. Ενημέρωση Θεμάτων Εφορίας-Περιφέρειας
  4. Έργα
  5. Συντονισμός εργασιών ενόψη του Πάσχα
  6. Διάφορα

 

   Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος                                          Ανδρέας Παπαγιάννης