ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.
06/09/2015, 10:30 π.μ.
Πνευματικό Κέντρο

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σε Τακτική Συνεδρίαση την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10:30πμ στο Πνευματικό Κέντρο Μπλε Λιμένος με θέματα:

  • Επικύρωση πρακτικών 23ης Συνεδρίασης
  • Οικονομική Ενημέρωση
  • Απολογισμός Γεν.Συνέλευσης Αυγούστου 2015
  • Εγκριση κατασκευαστικών έργων
  • Διαγραφή μελών
  • Εγκριση νέων μελών
  • Διάφορα

Για τον Σύλλογο,

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν.Γραμματέας

Πέτρος Γιαννόπουλος            Ανδρέας Παπαγιάννης